Het Belang van Bewustwording: Het Groepsinstinct en Financiële Beslissingen

Als economist, financieel bewustzijnsbegeleider en beoefenaar van systeemopstellingen, ben ik me bewust van de diepgaande invloed van ons verlangen om ergens bij te horen m.b.t. verschillende aspecten van ons leven, waaronder onze financiële beslissingen en ons persoonlijke welzijn. In deze blog wil ik graag het belang van bewustwording benadrukken en laten zien hoe het groepsinstinct invloed kan hebben op onze financiële keuzes en persoonlijke groei.

Het groepsinstinct en financiële beslissingen

Het is een intrinsiek menselijk verlangen om ergens bij te horen. Dit verlangen kan ons gedrag sterk beïnvloeden, ook als het gaat om financiële beslissingen. Van oudsher zijn mensen afhankelijk van groepen voor bescherming, ondersteuning en overleving. Dit instinctieve gedrag is vergelijkbaar met dat van dieren die in groepen leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we vaak geneigd zijn om te handelen in overeenstemming met wat de groep doet, zelfs als dat tegen onze eigen (financiële) belangen ingaat. In vroegere tijden werden mensen letterlijk veroordeeld, zelfs gedood of uit de groep verbannen als ze niet meer nuttig waren en/of schulden hadden. Diegenen die vermogend waren hadden meer overlevingskansen, macht en controle.

Gelukkig evolueren we nu  naar een decentralisatie van krachten en zullen de intrinsieke kracht en de financiële middelen van elk individu als spiritueel wezen, dé fundering van onze huidige beschaving vormen. Voor onze kleinkinderen zullen de financiële controle, middelen en situaties van machtsmisbruik mogelijks middeleeuws aanvoelen. De financieel barbaarse toestanden zullen langzaam maar zeker verdwijnen. Hoe snel deze transformatie zal plaatsvinden zal van de groepsdynamiek en het collectief bewustzijn afhangen. Voor velen onder ons is ‘voelen’ een uitdaging. 

De rol van de opvoeding en de omgeving

Ons gedrag en onze financiële overtuigingen worden vaak beïnvloed door onze opvoeding, directe leeromgeving en de systemen waarbinnen wij leven. We nemen de financiële gewoontes en overtuigingen over van onze ouders, grootouders en de groep waarbinnen we functioneren, zonder dat we ons hier zelfs van bewust zijn. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor onze toekomst. Over financiën en gevoelens spreken was lange tijd taboe, laat staan dat we in werkomgevingen met betrekking tot financiën veilige ruimtes leerden creëren om elkaar te voelen, te voeden en onvoorwaardelijk lief te hebben. 

In België zijn er weinig psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die dé financiële ervaring hebben om ‘het financiële’ aan te voelen en je hebt weinig financiële adviseurs, die jouw geestelijke gezondheid en mentaal welzijn aanvoelen. Hier komt echter wel verandering in. 

Het belang van bewustwording en persoonlijke groei

Het herkennen van de groepsdynamiek en de invloed van de omgeving op ons financieel doen en laten is een cruciale eerste stap naar het ontwikkelen van (financieel) bewustzijn. Door bewust te worden van deze invloeden, kunnen we beginnen met ze waar te nemen en meer weloverwogen beslissingen en acties ondernemen die in lijn zijn met het diepste in onszelf en ons systeem. Dit kan het verschil maken tussen een leven van financiële stress en onzekerheid, en een leven van financiële vrijheid, rust en veiligheid. 

Systeemopstellingen en bewustwording

Als beoefenaar van systeemopstellingen zie ik de waarde van het erkennen van diepgewortelde patronen en dynamieken binnen familie- en sociale systemen. Door deze inzichten kunnen individuen hun eigen gedrag en besluitvorming veel beter plaatsen in de context van hun achtergrond en het systeem waarin ze nu leven en van waaruit ze hun doelen en verlangens doorleven. Mogelijke blokkades en belemmeringen verdwijnen als sneeuw voor de zon als we durven diep gaan en voelen. 
Wat deden onze (groot)ouders, in welke groepen en omgeving groeiden we op, hoe leefden ze en wat is onze relatie met geld? 
Durven we onszelf authentiek laten zien in wat we financieel doen? Durven we in ons licht te gaan staan en stralen of waar doen we onszelf tekort? 

Mijn vorming als economist drijft me om bewustwording te creëren rondom groepsdynamiek en de verbondenheid met onze omgeving wat betreft onze financiële beslissingen, keuzemogelijkheden en doen en laten. Door bewustwording kunnen mensen in staat worden gesteld om hun financiële gewoonten en overtuigingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dit stelt hen in staat om zich financieel te bewegen in een richting die beter aansluit bij hun eigen onderliggende verlangens, waarden en hetgeen hen in wezen diep vanbinnen voedt in plaats van louter het gedrag van de omgeving te volgen. 

Als financieel bewustzijnsbegeleider zie ik bovendien dagelijks hoe bewustwording een transformerende kracht kan zijn in het leven van mensen. Het stelt hen in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële en geestelijk welzijn en om stappen te zetten richting een gezonder en evenwichtiger leven.

In mijn werk als systeemopsteller, moedig ik net mensen aan om dieper te voelen en de wortels van hun gedrag te observeren in een veilige omgeving. Door deze bewustwording kunnen ze soms nog verborgen onderliggende patronen doorbreken of net versterken en nieuwe, gezondere financiële zaken ontwikkelen. Triggers worden erkend, gevoeld en overleven op de werkvloer wordt leven vanuit vreugde, rust en vrijheid. En laat dit laatste voor elkeen net de bron van inspiratie en creativiteit zijn. 

Bewustwording is de sleutel tot verandering. Het heeft mij jaren gekost als dierencommunicator om het narratieve te ontwikkelen, om met mijn verhaal naar buiten te komen. Door bewust te worden van de onderliggende invloeden die ons gedrag sturen, kunnen we ons losmaken van onbewuste gewoonten, belemmerende en verscheurende overtuigingen en aansluitend zelf bewuster keuzes maken die in lijn zijn met wie we zijn, wat we willen doen en waar we naartoe willen groeien.  

Kijk eens naar jouw genogram en word je bewust van de destructieve (en constructieve) terugkerende geldpatronen en herken anderzijds en vooral de groeimogelijkheden. Spreek over familietrauma’s, doorbreek soms dominante geldpatronen en lanceer er nieuwe. 

Transformeren naar een win-win

In veel groepsdynamieken kunnen schaarste, tekorten, competitie en concurrentie dominante invloeden hebben. Deze elementen kunnen leiden tot spanningen, stress en conflicten binnen een groep, waarbij mensen aliëneren (en dissociëren) en het bijzonder moeilijk kan zijn om tot positieve resultaten te komen.  

Echter, het is belangrijk om te erkennen dat deze dynamieken ook de potentie hebben om te transformeren en te leiden tot win-win situaties.

Wanneer een groep zich bewust wordt van de destructieve effecten van schaarste, competitie en concurrentie, kan deze bewustwording dienen als katalysator voor verandering. Door samen te werken aan het creëren van een cultuur van overvloed en samenwerking, kan de groep beginnen met het omarmen van een win-win mentaliteit. Dit houdt in dat de focus verschuift van het denken in termen van winnaars en verliezers naar het streven naar uitkomsten waarbij alle betrokkenen kunnen winnen.

Het helende vermogen van een win-win benadering binnen de groepsdynamiek is significant. Door het cultiveren van onderlinge steun en begrip, kan een groep haar veerkracht vergroten en de banden tussen de leden versterken. Dit kan leiden tot een sfeer van vertrouwen en openheid, waarin het gemakkelijker wordt om gezamenlijke doelen na te streven en creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen.

Bovendien biedt een win-win benadering constructieve en opbouwende mogelijkheden. In plaats van te worden belemmerd door onderlinge rivaliteit, kan de groep deze energie transformeren. Elk lid van de groep kan zijn unieke talenten en perspectieven inbrengen, wat leidt tot een verrijking van de collectieve creaties en het ontstaan van innovaties. 

Kortom, hoewel schaarste, competitie en concurrentie soms dominante krachten zijn binnen groepsdynamiek, is het mogelijk om deze dynamieken om te buigen naar een win-win benadering. Door het stimuleren van een cultuur van overvloed, samenwerking en onderling begrip, kan een groep profiteren van het helend vermogen en de constructieve, opbouwende mogelijkheden die voortvloeien uit een win-win mentaliteit.

Als ik je hiermee kan helpen of van dienst zijn, aarzel niet mij te contacteren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *