ABOUT ME

Mijn intenties en oprechtheid

Mijn intentie is om voor mensen een financieel baken of veilige haven te creëren zodat ze met een heldere visie de koers van hun financieel vermogen bepalen en zelfbewust kiezen.

Mensen die mij kennen weten dat ik een passie heb voor “cash flows” en “geldstromen” en dat cijfers mij rust brengen. De digitalisering en de virtuele omgeving zoals we die heden kennen verstrekken bijzonder mooie financiële tools maar vragen een persoonlijke aanpak op maat van de mens, zodat hij/zij financiële “gemoedsrust” en “levensvreugde” kan ervaren.

Onze gedachten, overtuigingen en emoties hebben een enorme impact op onze gezondheid en ons vermogen om gezond te leven. Ook onze gedachten omtrent geld en ons gevoel van financieel welzijn. Omwille van de wereldwijde economische evolutie staan veel mensen onder druk en ervaren ze jammer genoeg financiële stress.

Ik ben economist, handelsingenieur, gecertifieerd financieel levensplanner, dierencommunicator en systeemopsteller. Ik integreer alles holistisch. Liefde, integriteit, openheid, eerlijkheid, compassie en empathie zijn kernwaarden die maken wie ik ben.

Als financieel bewustzijnsgids combineer ik mijn financiële expertise met mijn aangeboren talent om associaties en verbanden relationeel en financieel helder te zien. Ik noem mezelf een sfeervoeler, ontrafelaar, katalysator , groeimotor en bruggenbouwer en stel mezelf graag ter beschikking voor pioniers die met zachtheid en impactvol willen aanwezig zijn.

Mensen worden in principe geboren om een aangenaam, vreugdevol en gelukkig leven te leiden en om dit leven ten volle te ervaren. Mijn visie, netwerk, opleiding en ervaring zet ik hierbij onafhankelijk in de wereld.

Ik leerde ervaren dat mensen dikwijls onbewust gedreven worden door onuitgesproken zaken zonder in wezen de controle te hebben over hun handelen. Veel mensen blijven hangen in het collectief er-willen-bijhoren en lopen mee met de rest.

Op zeer jonge leeftijd heb ik de keuze gemaakt om een andere koers te volgen. En ja, het is motiverend om geld te verdienen maar winst maken door grensoverschrijdend gedrag valt niet goed te praten. Er is een belangrijk onderscheid tussen waarden en doelen.

Mijn waarden en normen zijn geen regels of geboden over hoe je je moet gedragen. Ik zou je alleen willen uitnodigen om bewust te handelen en waardevol aanwezig te zijn. 

An Swinnen

Geld is voor mij geen doel om status en maatschappelijke erkenning te verkrijgen, noch een instrument om macht en controle over anderen uit te oefenen, maar een middel om met zachtheid dromen, passies, verlangens en levensdoelen te realiseren.

Ik ben dankbaar voor al de leermeesters en gidsen op mijn pad en de mogelijkheden die ik mocht genieten tot zelfstudie. Het observeren, analyseren en transformeren is een aangeboren talent.  

Al doende heb ik nu de maturiteit en expertise verworven om mij als financiële begeleider af te stemmen op mensen en, in contact met hen, aan te voelen en interactief op zoek te gaan naar wat zij nodig hebben om financiële harmonie en rust te creëren voor zichzelf.