PRIVACY POLICY

1       Beheer

De website www.answinnen.eu staat onder beheer van de besloten vennootschap AIC Consult en An Swinnen (hierna samen genoemd als AIC). De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2       Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.answinnen.eu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b AIC zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3       Cookies

3a. AIC maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan AIC de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d. AIC maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

3e. AIC maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren.

4       Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij AIC. De contactgegevens staan vermeld op de website.

5       Disclaimer

AIC is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Cliënten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij AIC.

5.1       Gegevens die door de cliënt verstrekt worden

AIC kan de gegevens die door de cliënt verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a. Het verwerken van de opdracht.

1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, advies, handigheid etc., waarvan AIC denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle dienstverlening voor de cliënt.

5.2       Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de cliënt aan AIC zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd.

2b. Of wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: u de toestemming hiervoor geeft, het bij wet verplicht of toegestaan is, er een ernstige bedreiging van iemands leven of gezondheid is, de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de rechtshandhaving of voor de bescherming van de openbare inkomsten.

5.3       Beveiliging

De gegevens die de cliënt aan AIC verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

5.4       Aanpassing van cliëntengegevens

De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. AIC kan de cliënt in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door haar voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.